KUNSTIÕPE 
Õppekavad on registreeritud Eesti Hariduse Infosüsteemis (EHIS)

Õppetöö vormid Athena koolis on tunnid ateljees ja töökojas, näitustel osalemine, kunsti-ja kultuuriprojektid. Õppeülesanded lähtuvad lapse ja noore eakohasuse printsiibist ning toetavad isiksuse arengut läbi erinevate kunstiliikide.
Igal õppeaastal toimub suur ülevaatenäitus, kus on eksponeeritud kõikide Athena kooli õpilaste kunstitööd.
Kõikide õppegruppide tööd juhendavad  suurte kogemustega professionaalsed kunstnikud/õpetajad. 

Fotod: Athena Maja Huvikool