Tunniplaan
KUNSTIÕPE 
Õppetöö vormid Athena koolis on tunnid ateljees ja töökojas, näitustel osalemine, kunsti-ja kultuuriprojektid. Õppeülesanded lähtuvad lapse ja noore eakohasuse printsiibist ning toetavad isiksuse arengut läbi erinevate kunstiliikide.
Igal õppeaastal toimub suur ülevaatenäitus, kus on eksponeeritud kõikide Athena kooli õpilaste kunstitööd.

MAALIMINE JA JOONISTAMINE (1-12. klass)
Eelkooli kunstiring (5-7aastased)

Looming on sild maailma tunnetamisel, tundmaõppimisel ja avardamisel. Läbi erinevate kunstitegevuste (maalimine, joonistamine, meisterdamine) innustub laps ümbritsevat uurima ja ennast kunsti kaudu väljendama. Tunnis on õpilased dialoogis õpetajaga, kes loob usaldusliku töökeskkonna, julgustab ja toetab lapsi nende tegevustes. Kunstitund koosneb erinevatest etappidest: sissejuhatus, keskendumine, tegevuste põhjendus ja arutelu.Kasutame eakohaseid materjale ja töövahendeid (akvarellid, kattevärvid, voolimismaterjalid). Suureformaadilised maalid on eksponeeritud Athena kooli õpilastööde näitusel.
MAALIMINE (1-12. klass)
Maalitehnikad (akvarell, guašš, akrüül, pastell). 
Loominguliste ülesannete püstitamine koostöös juhendajaga, sobivate töövahendite ja tehnikate rakendamine. Tutvumine maalikunstiga läbi ajaloo.
Nüüdisaegne maalikunst (abstraktne maal, sümbolistlik maal, fotorealism).
Kompositsioon.
Loomingulised projektid.
JOONISTAMINE  (1. - 12. klass)
Erinevate tehnikatega tutvumine ja praktiseerimine (grafiit, kriit, süsi, sangviin, seepia, pastell jne).
Uuritakse joonistamise eri viise ja võimalusi (joonistuse ülesehitus, krokii, perspektiiv, proportsioon, stilisatsioon).
Kunstiülesannete püstitamine ja lahendamine koostöös juhendajaga.
Omaloomingulised projektid.
Kunstiõppe valdkonda kuuluvad lisaks maalimisele ja joonistamisele kompositsioon, vormiõpetus ja kunstilugu.
KOMPOSITSIOON 

Kompositsiooni (kunstiteose) ülesehituse alused (jooned, pinnad, stiliseerimine, värv ja värvus). Kompositsiooniülesanded on tihedalt seotud maalimise ja joonistamisega.
VORMIÕPETUS
Vormiõpetuse eesmärgiks on meid ümbritseva mitmekesise vormilise maailma tundmaõppimine, vaatlus- , kujutamis- ja eneseväljendusoskuse arendamine.
KUNSTILUGU
Kunsti areng läbi ajaloo. Kunsti väljendusvahendid nüüdisajal. Kunstivestlusi ja analüüse toetavad teemakohased filmid, pildimaterjali uurimine ja muuseumikülastused.
NÜÜDISKUNST  (7-12. klass)
Rakendame nüüdisaegseid ja klassikalisi kunstimaailma väljendusvahendeid: ristmeedia (mixed media), fotograafia,
digitaalkunst, tegevuskunst, installatsioon. Praktilist tegevust täiendavad kunstiteooriate uurimine ja analüüs. Olulisel kohal tööprotsessis on õpilaste loominguline visandiplokk (sketchbook). Noored kunstnikud teostavad mõtestatud kunstiprojekte ja on inspireerivas dialoogis grupiliikmete ja juhendajatega. Meie eesmärk on võimaldada noortel kaasa rääkida kunsti-ja kultuurielus, aidata loomingu kaudu mõtted ja ideed visualiseerida ning laiale vaatajaskonnale nähtavaks teha.

ANIMATSIOON  (2.-6. klass)
Paneme koos pildid liikuma! 
Uurime, mida tähendab mõiste animatsioon (animàtió). Mõtleme välja filmistsenaariumi,  joonistame ideed paberile (storyboard, flip book, koomiks), meisterdame stuudiokujunduse ja voolime filmitegelased (pisiplastika). Lisaks kunstnikutööle kasutame põnevaid arvutiprogramme (stop motion animation) ja innovatiivseid IT-lahendusi (mobiilne
tööjaam), mis võimaldavad loomingulised ideed "ellu äratada" ja visualiseerida. Inspireerivad projektipäevad toovad Athena kooli tuntud filmitegijad ja kunstnikud, kes tutvustavad enda maailmatasemel tunnustatud animafilme ning viivad läbi s
isukaid meistriklasse lastele ja noortele. 
KUNSTITÖÖKODA (1.-6. klass)
Voolime, meisterdame, teeme butafooriat ja põnevaid loomingulisi kunstiprojekte. Õpime käsitlema vajalikke töövahendeid ja uurime erinevaid materjale.
DISAINITÖÖKODA (6.-12. klass)
Disainitöökojas uurime tarbekunsti ja disaini ajalugu ning tänapäevaseid kunstis rakendatavaid kõrgtehnoloogilisi lahendusi.
Professionaalsete juhendajate käe all praktiseerime nüüdisaegseid töövõtteid ja tutvume iidsete pärimuskultuuridega: muinasaegne metallehistöö (primitiiv-ehk muinasvalu), hõbesepis, *raku keraamika* (Jaapanis 17. sajandil välja kujunenud madalkuumuskeraamika  - rakuyaki), IT-lahendused (joonestusprogrammid, digitaalfotograafia), keraamika (kõrgkuumusahi, elektriajamiga savikeder), 
Loominguliste projektide väljatöötamise ja teostamise protsessis kogeme erinevate materjalide omadusi (savi, metall, tekstiil, puit, papp, nahk, klaas).
D
isainitöökojas teeme keraamikat, metallehistööd, nahakunsti, tekstiilikunsti ja  erinevaid disainiprojekte. Õpilastel valmivad põhjaliku uurimistöö ja praktilise tegevuse käigus loomingulised projektid (keraamika, metallehistöö, nahkehistöö, disainiobjektid).

Fotod: Athena kool