1. märtsist toimub õppetöö Athena Maja Huvikoolis vastavalt Vabariigi Valitsuse kehtestatud piirangutele.

INFO: https://www.hm.ee/et/uudised/uued-piirangud-1-martsist-voib-kontaktopet-jatkata-ainult-1-4-klass

Tegevus toimub individuaalõppe, õuesõppe ja distantsõppe vormis.

Täpsustava info saadame meili teel kõikidele õpilastele.

https://athenakool.ee/distantsope