Õuesõpe, individuaalõpe, distantsõpe: VEEBIGALERII

Piirangute leevenemine alates 26. 04: 
https://www.kriis.ee/et/uudised/valitsus-leevendab-jark-jargult-covid-19-piiranguid-alates-26-aprillist

Õppetööga seonduva informatsiooni edastavad õpetajad õppegruppidele. Vastame küsimustele: athenakool@gmail.com
Kohtume Athenas!