Tunniplaan

KUNSTIÕPE 


MAALIMINE
Maalitehnikad (akvarell, guašš, akrüül, pastell).
Loominguliste ülesannete püstitamine koostöös juhendajaga, sobivate töövahendite ja tehnikate rakendamine.
Tutvumine maalikunstiga läbi ajaloo.
Nüüdisaegne maalikunst (abstraktne maal, sümbolistlik maal, fotorealism jne).
Kompositsioon.
Omaloomingulised projektid.
JOONISTAMINE
Erinevate tehnikatega tutvumine ja praktiseerimine (grafiit, kriit, süsi, sangviin, seepia, pastell jne).
Uuritakse joonistamise eri viise ja võimalusi (joonistuse ülesehitus, krokii, perspektiiv, proportsioon, stilisatsioon).
Kunstiülesannete püstitamine ja lahendamine koostöös juhendajaga.
Omaloomingulised projektid.
KOMPOSITSIOON 
Kompositsiooni (kunstiteose) ülesehituse alused (jooned, pinnad, stiliseerimine, värv ja värvus). Kompositsiooniülesanded on tihedalt seotud maalimise ja joonistamisega.
VORMIÕPETUS 
Vormiõpetuse eesmärgiks on meid ümbritseva mitmekesise vormilise maailma tundmaõppimine, vaatlus- , kujutamis- ja eneseväljendusoskuse arendamine.
KUNSTILUGU
Kunsti areng läbi ajaloo. Kunsti väljendusvahendid nüüdisajal. Kunstivestlusi ja analüüse toetavad teemakohased filmid, pildimaterjali uurimine ja muuseumikülastused.
NÜÜDISKUNST
Kunsti väljendusvahendid nüüdisajal digitaalkunst, tegevuskunst, installatsioon), kunstiteooriate uurimine ja analüüsimine. Õpilased arendavad ja teostavad individuaalseid kunstiprojekte.

ANIMATSIOON

Õppetegevuses on suur osakaal erinevatel tegevustel: (lugude loomine, joonistamine, meisterdamine, kujundamine). Tutvume animatsiooni liikidega ja uurime filmiajalugu.
"Animatsiooniks nimetame kaadriku haaval tehtud piltide kogumit, mille taasesitlusel tekib liikumise illusioon. Animatsioon tuleneb ladinakeelsest sõnast animàtiò, mis tähendab elustamist, millelegi elu andmist. Just nii ongi. Animatsioonis võime elustada iga asja: roostes naela, joonistatud pildi või kuivanud kärbse."
Rao Heidmets, Animaõpik (2013, Koolibri)

DISAINITÖÖKODA
Kunstitöökojas leiavad väljundi erinevad praktilised ülesanded (voolimine, meisterdamine, butafooria, keraamika, metallikunst, nahakunst, tekstiilikunst).

Õpitakse tundma erinevate materjalide (metall, savi, tekstiil, puit, papp) omadusi ja nende kasutamisvõimalusi kunstis.


Fotod: Athena kool