MAALIMINE
Maalitehnikad (akvarell, guašš, akrüül, pastell). Loominguliste ülesannete püstitamine koostöös juhendajaga, sobivate töövahendite ja tehnikate rakendamine. Tutvumine maalikunstiga läbi ajaloo.
Nüüdisaegne maalikunst (abstraktne maal, sümbolistlik maal, fotorealism).
Kompositsiooni alused.
JOONISTAMINE  
Joonistamine on enesearendamise võimalus, mille abil väljendame oma ideid ja loome uusi väärtusi.
Joonistusprotsessi käigus õpime nägema ümbritsevat maailma, uurime keskkonda, harjutame graafilisi väljendusviise ja arendame käelist tegevust. Tutvume erinevate tehnikate ja väljendusvahenditega (grafiit, kriit, süsi, sangviin, seepia, pastell, tušš).
Õpime tundma joonistamise eri viise ja võimalusi (joonistuse ülesehitus, krokii, perspektiiv, proportsioon, stilisatsioon).
KOMPOSITSIOON
Kompositsiooni (kunstiteose) ülesehituse alused (jooned, pinnad, stiliseerimine, värv ja värvus). Kompositsiooniülesanded on tihedalt seotud maalimise ja joonistamisega.
VORMIÕPETUS
Vormiõpetuse eesmärgiks on meid ümbritseva mitmekesise vormilise maailma tundmaõppimine, vaatlus- , kujutamis- ja eneseväljendusoskuse arendamine. Vormiõpetuse ülesannete lahendamisel kasutame  mitmesuguseid erinevaid, valdavalt naturaalseid materjale:  savi, vaha, kips, paber ja paberimass, kartong, puit, traat, erinevad metallid, vill, nahk, klaas, tekstiil.
KUNSTILUGU
Kunsti areng läbi ajaloo. Kunsti väljendusvahendid nüüdisajal. Kunstivestlusi ja analüüse toetavad teemakohased filmid, pildimaterjali uurimine ja muuseumikülastused.