Noorte Filmipäevad 2020

Meid ümbritsev maailm on üha enam tajutav visuaalsete kanalite kaudu. Multimeediumi tarbimine on loomulik osa noore igapäevaelust. Seetõttu on järjest olulisem arendada visuaalsete voogude, tekstide ja märkide kriitilise tõlgendamise oskusi, mis aitaks lastel ja noortel tänapäeva infoühiskonnas orienteeruda. Ise luues ja  analüüsides on parim viis  mõista ümbritsevat maailma. Kaasatud ekspertide abiga uurime multimeediumi võimalusi: pilt, heli, tekst,  animatsioon, video, film.

Noorte filmipäevad Athena koolis. Animatsiooni töötuba 26.02.2020